Blue Marine Produkter

Svensktillverkade avsaltningsanläggningar byggda för bräckt vatten. Våra produkter passar för båtar
samt fritidshus/permanentboende eller där rent vatten behövs.
  • Blue Marine Watermaker passar båtar från ca 28 till 100 fot och finns i två modeller 90L och 130L.
  • Blue Marine Arkipelag för fritidshus/permanentboende.
  • Blue Marine Black Basic 130, 220, 440 för fritidshus/permanentboende.
  • Blue Marine Led UV-light by Watersprint, Led UV-ljus med nanoteknik som är en säker intelligent vattenrening av bakterier.

Blue Marine Watermaker

Idag finns nästan allt i moderna båtar men oftast fattas en avsaltningsanläggning som gör er oberoende av vattentillgången i båten. Med Blue Marine Watermaker har ni obegränsat med rent vatten i er vattentank.

Med Blue Marine Watermaker får ni ett bekvämare båtliv och miljövänligare tillvaro. Ni slipper åka och leta efter tankställen med rent vatten. Ni kan duscha och diska så mycket ni vill. Ni har rent vatten till toaletter och ni kan tvätta båten med rent vatten.

Blue Marine Watermaker levereras komplett som behövs för en installation. Blue Marine Watermaker är helautomatisk. Tryck på startknappen så börjar Blue Marine Watermaker leverera rent vatten.

Blue Marine Arkipelag

Blue Marine Arkipelag är en komplett avsaltningsanläggning för fritidshus/permanentboende eller platser där behovet finns att rena vattnet. Blue Marine Arkipelag har LED UV-light by Watersprint. Med Arkipelag får du tillgång till obegränsat med rent vatten till ert hushåll för matlagning, disk och dusch och en enklare vardag helt enkelt.

Blue Marine Led UV-light by Watersprint

Nu finns möjligheten för båt och husbilsägaren att på ett säkert sätt få ett bakteriefritt och säkert vatten.
Led UV-ljuset monteras efter båtens/husbilens vattentank vilket innebär att oavsett om vattnet har legat en vecka eller en månad i tanken så tar Led UV-ljuset död på 99,9% av alla bakterier.