Blue Marine LED UV-light by Watersprint

En innovation från Sverige. Led UV-ljus i 12-24 VDC med nanoteknik som är en säker intelligent vattenrening för båtar, husbilar samt på skärgårdsöar.
Produkten är den mest miljövänligaste på marknaden i dag eftersom inga kemikalier eller kvicksilver används. Led lamporna är extremt energieffektiva då den har en inbyggd flödessensor som gör att led UV reningen enbart är påslagen när vattnet flödar igenom enheten. En annan fördel med led tekniken är att vattnet inte värms upp. Eliminerar virus och bakterier, protozoer.
 
Nu finns möjligheten att på ett säkert sätt få ett bakteriefritt vatten med 12-24 VDC. Led UV-ljuset monteras efter vattentanken eller innan tappställe. Led UV-ljuset dödar ca 99% av alla bakterier som uppstått. Den kompakta storleken gör den lättmonterad. Led UV-ljusets livslängd, om den används i 2 timmar varje dag året runt, så kommer den att räcka ca 7 år, i timmar ca 5000. Enheten kan vara uppkopplad via Wi-Fi för drift, övervakning och statistik.
 

Blue Marine LED UV-light By Watersprint

Desinficerar vatten som passerar genom enheten med hjälp av Led UV-ljus.

Finns i 2 modeller.

D4Tap 10 liter per min. 600 liter per tim.
Livslängd 4 200 000 liter vatten.
 
D4Tap+ 15 liter per min. 900 liter per tim.
Livslängd 6 300 000 liter vatten.
 
Medföljande:
Strömförsörjningskabel
Packning till inlopp. 2 st klipps för enkel montering.

Produktfakta

Ström 12-24 VDC.
Vikt 1100g.
Längd 290 mm, diameter 55 mm.
Anslutning inv. g ½ utv. g ½.
Förbrukning 10 watt när vattnet flödar igenom enheten. Vid stand-by läge 500 mw.

Enheten har tre indikeringslampor:
1. Power lyser grönt när enheten är korrekt ansluten till strömkälla.
2. Desinficeringslampan lyser grön vid standby och blå när den är aktiv (vid vattenflöde.)
3. WiFi uppkopplingen lyser grön då enheten är ansluten till ett WiFi nätverk.

2 års Garanti. Led UV-ljuset är helt underhållsfritt.

För mer information kontakta:
Peter Mattsson, mattsson@swedishgtc.se, 070 529 05 97


Det finns olika applikationer hur man kan använda Led UV-ljuset ett exempel är som på bild 1 ovan gjord för brunn, sötvatten.

Blue Marine LED UV light by Watersprint
visades på Kistamässan i februari 2016

bmwuvledlightfilm2.jpg
Exempel på vattenrening för brunn, sötvatten
ProDobs showbil. Världens första Led UV-ljus (12/24 VDC) monterad på husbil modell Dethleffs, Globetrotter XLi. Se nedan.
Närbild på installationen.
Led UV-ljus enheten som monteras i båt/husbil